0
ผลิตภัณฑ์

 

มีผู้ชม 993 ครั้ง
PERFEK PRESSURE ระบบควบคุมการเติมแรงดันลมอัตโนมัติ
        ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาง (Tire costs) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การประกอบการขนส่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง สาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องของความดันลมยาง ดังนั้น ความดันลมยางของรถบรรทุกแต่ละคันนั้น จะต้องถูกปรับสภาพตามการบรรทุก น้ำหนัก ความเร็ว และเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งการใช้ความดันลมยางที่ต่ำ หรือสูงกว่ามาตรฐานของยาง จะเป็นการเพิ่มต้นทุน และก่อให้เกิดอันตราย การใช้ลมยางที่ไม่เหมาะสม จะมีผลต่ออายุการใช้งานของยาง โดย ความดันลมยางที่ต่ำกว่ามาตรฐาน จะทำให้หน้ายางสัมผัสผิวถนนมากเกินไปซึ่งจะเพิ่มแรงต้านทานการหมุนของล้อ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น แรงดันลมยางที่ต่ำกว่าปกติ 0.81 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น 0.01 ลิตร/กม. (ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานการหมุนและแรงดันลมยาง) ในทำนองเดียวกัน ความดันลมยางที่สูงกว่ามาตรฐาน ส่งผลเสียต่อการยึดเกาะถนน และส่งผลต่ออายุการใช้งานการตรวจสอบ และควบคุมการเติมลมยางด้วยPERFREK PRESSURE จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการลดต้นทุน ทำให้สามารถช่วยผู้ประกอบการขนส่งเก็บประวัติข้อมูลการเติมลมยางทุกเส้น รถบรรทุกทุกคัน