0
ผลิตภัณฑ์

 

มีผู้ชม 964 ครั้ง
Euro Solution - Tyre management Software โปรแกรมบริหารจัดการยาง

       ปัจจุบันในด้านการขนส่งนั้น ยางรถยนต์ถือเป็นต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับสองรองจากน้ำมัน บริษัทยูโรไทร์ซึ่งเป็นผู้รับอัดดอกยาง และขายปลีกยางใหม่ เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษายางรถยนต์ให้ผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อที่จะลดต้นทุนการขนส่ง รวมไปถึงการประหยัดทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับการบริหาร Green Logistics ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมตลอดกระบวนการ โลจิสติกส์ จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมบริหารการจัดการยางด้วยเทคโนโลยี RFID
 
     โปรแกรมการบริหารจัดการการใช้ยางรถยนต์ ยางรถยนต์นั้นโดยปกติประสิทธิภาพของยาง ขึ้นอยุ่กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แรงดันลม น้ำหนักบรรทุกสินค้า สภาพของพื้นผิวถนน ความเร็วของรถและอื่นๆอีกมากมาย  ดังนั้นหากผู้ประกอบการเล็งเห็นว่าใช้ยางได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ต้องมาวิเคราะห์ปัญหานี้โดยเทียบจากปัจจัยดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การที่หน้ายางมีการสึกผิดปกติ โดยมีการสึกเฉพาะด้านข้างของยางมากกว่าตรงกลาง กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการเติมลมยางที่ต่ำกว่ามาตรฐานโครงยางมีการแบกรับน้ำหนักมากเกินไป ด้านข้างของยางมีการสัมผัสพื้นผิวถนนมากกว่าตรงกลาง จึงทำให้มีการสึกเฉพาะด้านข้าง แต่ถ้าหากตรวจพบว่าลมยางนั้นมีการเติมเท่ากับมาตรฐาน แสดงว่าโครงยางอาจจะมีการแบกรับน้ำหนักมากกว่าการรับน้ำหนักมาตรฐานของยางนั้นๆ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำหนักไม่เกินก็อาจจะเกิดจากช่วงล่างของรถยนต์นั้นมีปัญหา จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัจจัยต่างๆมีผลต่อประสิทธิการใช้งานของยางอย่างมาก ทางบริษัท EUROTYRE จึงเล็งเห็นความสำคัญในการตรวจเช็คยางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยาง เพื่อเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยการใช้ยางอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
 
     โปรแกรมบริหารจัดการการใช้ยางรถยนต์จึงมีเป้าหมายการเก็บประวัติยางทุกเส้นในระบบ และการหมั่นตรวจสอบยางรถยนต์ทุกคันอย่างสม่ำเสมอ ทางบริษัทEUROTYREจึงได้พัฒนาRFID เพื่อที่จะใช้ในตรวจสอบseriesยาง โดยการตรวจสอบยางแต่ละครั้งจะมีการเก็บข้อมูลค่าความสึกหรอของยางทุกเส้น แรงดันลมของยางทุกเส้น และจำนวนระยะทางที่วิ่งของยางทุกเส้น เพื่อนำข้อมูลที่เก็บมาประมวลผลหาค่าการใช้งานของยางแต่ละเส้น วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการใช้งานของยาง รวมไปถึงสรุปค่าใช้จ่ายการใช้ยางออกมาเป็นต้นทุน(บาท)ต่อระยะการวิ่ง(กิโล) ทั้งนี้โปรแกรมยังสามารถสรุปค่าใช้จ่ายแบ่งตามขนาดของยางและยี่ห้อของยางออกมา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรู้ถึงประสิทธิภาพของยางแต่ละขนาดและแต่ละยี่ห้อ