0
ผลิตภัณฑ์

 

มีผู้ชม 713 ครั้ง
 Tyre size   45/65-45 
 Model  Bel-189 
 Type  TBL 
 Tread pattern  Rock L-5 
 Ply rating  58
 Tread depth, mm  115
 Rim recommended  36.00-45/4.5 
 Overall diameter, mm  2733
 Sectional width, mm   1143
 Max load  Index  244
 kg  50000
 Internal pressure, kPa  650
 Max speed  Index   A2
 km/h   10
 Application  Wheel loaders with dipper
 capacity 8 – 10.5 m²