0
ผลิตภัณฑ์

 

มีผู้ชม 1038 ครั้ง
 Tyre size  31/90-49
 Model  Bel-182
 Type  TL
 Tread pattern  ROCK E-4
 PLY rating  54
 Trye Tread depth (mm)  62
 Rim recommended/ allowed  19.5049/4.0
 Overall diameter, mm  2694
 Sectional width, mm  771
 Load Index  223
 Maximum Load (kgs)  27200
 Inflaton Pressure(kPa)  650
 Speed Index  B
 Maximum Speed (Km/H)  50
 Application  Mine dump trucks with loadcapacity 90 t.