0
ผลิตภัณฑ์

 

มีผู้ชม 739 ครั้ง
 Tyre size  21.00-33 
 Model  VF-166AM 
 Type  TT,  TBL 
 Tread pattern  Rock  E-3 
 Ply rating  32
 Tread depth, mm  37
 Rim recommended  15.00-33/3.0 
 Overall diameter, mm  1940
 Sectional width, mm  571
 Max load   Index  195
 kg  2000
 Internal pressure, kPa  560
 Max speed  Index   B
 km/h   50
 Application  Mine dump trucks with load
 capacity 42 t.