0
ผลิตภัณฑ์

 

ร่วมงานกับเรา

Sales (ประจำกรุงเทพ)

2016-01-29 17:24:49

ลักษณะงาน :               
 • นำเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย                                                         
 • ติดตาม ดูแล ลูกค้าที่รับผิดชอบ                                                         
                                                               
คุณสมบัติ :                               
 • ชาย / หญิง  อายุ 22-35 ปี                                                  
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 0-2 ปีขึ้นไป  (หากมีประสบการณ์การขายยางรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)                                                       
 • วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา                                                              
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้                                                           
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                      
 •  Salary  :  15,000 - 35,000 baht                                      
                                                               
สวัสดิการ :                                
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์                                                
 • ค่า Incentive                                                      
 • ค่าประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1                                                  
 • ค่าน้ำมันรถยนต์                                                   
 • ค่าสึกหรอรถยนต์                                                 
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม                                                           
 • ปรับเงินเดือนประจำปี                                                         
 • โบนัสประจำปี                                                      
 • ค่าโทรศัพท์                                                           
 • งานกีฬาสี-งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่                                                                                                    
  
 Website :  www.eurotyre-th.com          
 mail E-mail   :  hr@eurosiatrading.com
                                             
 
ชื่อผู้ติดต่อ                                         
คุณอิศรา  มรุตัณฑ์                                                              
คุณลลิตา  เลิศสุนทรธรรม
                                                   

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ