0
ผลิตภัณฑ์

 

มีผู้ชม 1053 ครั้ง
 ทางบริษัทEUROTYRE ได้พัฒนา RFID เพื่อที่จะใช้ในตรวจสอบ series ยาง โดยการตรวจสอบยางแต่ละครั้งจะมีการเก็บข้อมูลค่าความสึกหรอของยางทุกเส้น แรงดันลมของยางทุกเส้น และจำนวนระยะทางที่วิ่งของยางทุกเส้น เพื่อนำข้อมูลที่เก็บมาประมวลผลหาค่าการใช้งานของยางแต่ละเส้น วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการใช้งานของยาง รวมไปถึงสรุปค่าใช้จ่ายการใช้ยางออกมาเป็นต้นทุน(บาท)ต่อระยะการวิ่ง(กิโล)