0
ผลิตภัณฑ์

 

ร่วมงานกับเรา

สอบถามเรื่องสมัครงานติดต่อฝ่ายบุคคล
คุณลลิตา , คุณปัทมา
หมายเลข : 0 2804 8642 - 5
Email : hr@eurosiatrading.com

 
ตำแหน่ง
 

1. ช่างซ่อมรถยนต์ (รถใหญ่) ประจำศูนย์บริการยาง CONTI TRUCK SERVICE CENTER ( จ.ชลบุรี) 2 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีความรู้ความสามารถด้านการดูเเลสภาพรถบรรทุกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถเมื่อมีปัญหา
- มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ ด้านช่างยนต์ ในการแก้ไขปัญหา
- มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องพ้นพันธะทางทหารเเล้ว
  คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 21 - 35 
ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
 

2.ช่างยาง ประจำศูนย์บริการยาง CONTI TRUCK SERVICE CENTER  ( จ.ชลบุรี) 10 ตำแหน่ง


  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ด้านยางรถยนต์และด้านการนำเสนอ ยางรถยนต์ การใช้ และบริการหลังการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ต้องพ้นพันธะทางทหารเเล้ว
  คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 21 - 35 
ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
 

3.พนักงาน Store ประจำศูนย์บริการยาง CONTI TRUCK SERVICE CENTER  ( จ.ชลบุรี) 2 ตำแหน่ง


  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจนับสินค้า
- ดูเเลความเรียบร้อยของสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
เพศ : หญิง,ชาย
อายุ(ปี) : 21 - 35 
ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 
 

4.พนักงานรักษาความปลอดภัย ( จ.ชลบุรี) 2 ตำแหน่ง


  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลรักษาความปลอดภัย
  คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35 
ระดับการศึกษา : ตั้งแต่ ม.6 ลงไป
ประสบการณ์(ปี) : 
 

5.พนักงานฝ่ายผลิต  ( จ.ราชบุุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ฝ่ายผลิต
  คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 21 - 30
ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
 

6.พนักงานขาย  ( จ.ชลบุรี) 2 ตำแหน่ง


  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ขาย และดูแลลูกค้าภาคตะวันออก 
- ขายยางใหม่รถบรรทุก และรถยนต์ ตัวแทน Continental
- ขายยางอัดดอกรถบรรทุก และรถขนส่ง ที่ผลิตจากบริษัท ยูโรไทร์ จำกัด
- ดูแลลูกค้าเดิมในเขตที่รับผิดชอบ
  คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1-2 
 

7.เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ประจำศูนย์บริการ  ( จ.ชลบุรี) 1 ตำแหน่ง


  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้บริการลูกค้าด้วยความยิ้มเเย้มเเจ่มใส
- ประสานงานทั่วไป
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
 
  8.พนักงานขาย ( กรุงเทพฯ ) 2 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตัวแทนขายยาง บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด
- ขาย และดูแลลูกค้ากรุงเทพฯ และเขตอื่นที่รับผิดชอบ
- ขายยางใหม่รถบรรทุก และรถยนต์ ตัวแทน Continental
- ขางยางอัดดอกที่ผลิตจาก บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด ให้กับรถบรรทุก และรถขนส่ง
  คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2 ปี