0
ผลิตภัณฑ์

 

เทคโนโลยี

1. Euro Solution - Tyre management Software โปรแกรมบริหารจัดการยาง

     ปัจจุบันในด้านการขนส่งนั้น ยางรถยนต์ถือเป็นต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับสองรองจากน้ำมัน บริษัทยูโรไทร์ซึ่งเป็นผู้รับอัดดอกยาง และขายปลีกยางใหม่ เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษายางรถยนต์ให้ผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อที่จะลดต้นทุนการขนส่ง รวมไปถึงการประหยัดทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับการบริหาร Green Logistics ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมตลอดกระบวนการ โลจิสติกส์ จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมบริหารการจัดการยางด้วยเทคโนโลยี RFID
 
     โปรแกรมการบริหารจัดการการใช้ยางรถยนต์ ยางรถยนต์นั้นโดยปกติประสิทธิภาพของยาง ขึ้นอยุ่กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แรงดันลม น้ำหนักบรรทุกสินค้า สภาพของพื้นผิวถนน ความเร็วของรถและอื่นๆอีกมากมาย  ดังนั้นหากผู้ประกอบการเล็งเห็นว่าใช้ยางได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ต้องมาวิเคราะห์ปัญหานี้โดยเทียบจากปัจจัยดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การที่หน้ายางมีการสึกผิดปกติ โดยมีการสึกเฉพาะด้านข้างของยางมากกว่าตรงกลาง กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการเติมลมยางที่ต่ำกว่ามาตรฐานโครงยางมีการแบกรับน้ำหนักมากเกินไป ด้านข้างของยางมีการสัมผัสพื้นผิวถนนมากกว่าตรงกลาง จึงทำให้มีการสึกเฉพาะด้านข้าง แต่ถ้าหากตรวจพบว่าลมยางนั้นมีการเติมเท่ากับมาตรฐาน แสดงว่าโครงยางอาจจะมีการแบกรับน้ำหนักมากกว่าการรับน้ำหนักมาตรฐานของยางนั้นๆ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำหนักไม่เกินก็อาจจะเกิดจากช่วงล่างของรถยนต์นั้นมีปัญหา จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัจจัยต่างๆมีผลต่อประสิทธิการใช้งานของยางอย่างมาก ทางบริษัท EUROTYRE จึงเล็งเห็นความสำคัญในการตรวจเช็คยางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยาง เพื่อเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยการใช้ยางอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
 
     โปรแกรมบริหารจัดการการใช้ยางรถยนต์จึงมีเป้าหมายการเก็บประวัติยางทุกเส้นในระบบ และการหมั่นตรวจสอบยางรถยนต์ทุกคันอย่างสม่ำเสมอ ทางบริษัทEUROTYREจึงได้พัฒนาRFID เพื่อที่จะใช้ในตรวจสอบseriesยาง โดยการตรวจสอบยางแต่ละครั้งจะมีการเก็บข้อมูลค่าความสึกหรอของยางทุกเส้น แรงดันลมของยางทุกเส้น และจำนวนระยะทางที่วิ่งของยางทุกเส้น เพื่อนำข้อมูลที่เก็บมาประมวลผลหาค่าการใช้งานของยางแต่ละเส้น วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการใช้งานของยาง รวมไปถึงสรุปค่าใช้จ่ายการใช้ยางออกมาเป็นต้นทุน(บาท)ต่อระยะการวิ่ง(กิโล) ทั้งนี้โปรแกรมยังสามารถสรุปค่าใช้จ่ายแบ่งตามขนาดของยางและยี่ห้อของยางออกมา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรู้ถึงประสิทธิภาพของยางแต่ละขนาดและแต่ละยี่ห้อ


 

2. RFID

     ทางบริษัทEUROTYRE ได้พัฒนา RFID เพื่อที่จะใช้ในตรวจสอบ series ยาง โดยการตรวจสอบยางแต่ละครั้งจะมีการเก็บข้อมูลค่าความสึกหรอของยางทุกเส้น แรงดันลมของยางทุกเส้น และจำนวนระยะทางที่วิ่งของยางทุกเส้น เพื่อนำข้อมูลที่เก็บมาประมวลผลหาค่าการใช้งานของยางแต่ละเส้น วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการใช้งานของยาง รวมไปถึงสรุปค่าใช้จ่ายการใช้ยางออกมาเป็นต้นทุน(บาท)ต่อระยะการวิ่ง(กิโล)


 
 

3. PERFEK PRESSURE ระบบควบคุมการเติมแรงดันลมอัตโนมัติ

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาง (Tire costs) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การประกอบการขนส่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง สาเหตุหนึ่งมาจากเรื่องของความดันลมยาง ดังนั้น ความดันลมยางของรถบรรทุกแต่ละคันนั้น จะต้องถูกปรับสภาพตามการบรรทุก น้ำหนัก ความเร็ว และเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งการใช้ความดันลมยางที่ต่ำ หรือสูงกว่ามาตรฐานของยาง จะเป็นการเพิ่มต้นทุน และก่อให้เกิดอันตราย การใช้ลมยางที่ไม่เหมาะสม จะมีผลต่ออายุการใช้งานของยาง โดย ความดันลมยางที่ต่ำกว่ามาตรฐาน จะทำให้หน้ายางสัมผัสผิวถนนมากเกินไปซึ่งจะเพิ่มแรงต้านทานการหมุนของล้อ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น แรงดันลมยางที่ต่ำกว่าปกติ 0.81 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น 0.01 ลิตร/กม. (ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานการหมุนและแรงดันลมยาง) ในทำนองเดียวกัน ความดันลมยางที่สูงกว่ามาตรฐาน ส่งผลเสียต่อการยึดเกาะถนน และส่งผลต่ออายุการใช้งานการตรวจสอบ และควบคุมการเติมลมยางด้วยPERFREK PRESSURE จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการลดต้นทุน ทำให้สามารถช่วยผู้ประกอบการขนส่งเก็บประวัติข้อมูลการเติมลมยางทุกเส้น รถบรรทุกทุกคัน