0
ผลิตภัณฑ์

 

เกี่ยวกับเรา

         บริษัท  ยูโรไทร์  จำกัด เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ ปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน  30 ล้านบาท   ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ยูโรซีย เทรดดิ้ง จำกัด  โดยเริ่มก่อสร้างโรงงานอัดดอกยางระบบพรีเคียวในระดับคุณภาพพรีเมี่ยม ที่จัดหวัดราชบุรี ทั้งนี้ได้ติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยจากยุโรปทั้งหมด พร้อมทั้งเป็นโรงงานแรกในประเทศไทย ที่ติดตั้งระบบป้อนยางเข้าอบอัตโนมัติ (AUTOMATIC LOADING CATRIDGE) เป็นรายแรกในประเทศไทยเช่นกัน

โรงงานอัดดอกยาง

         บริษัทฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณท์คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ที่ผลิตจากประเทศมาเลเซีย ภายใต้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน  ซึ่งได้ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เป็นต้นมา
  • ปี 2548 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาระบบการบริหารยาง ได้ทำการออกแบบพัฒนาโปรแกรมการบริหารยางขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า EURO SOLUTIONS ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ของบริษัทฯ เอง

โปรแกรมบริหารยาง EURO SOLUTIONS
 
  • ปี 2549  ได้ทำการพัฒนา RFID สำหรับติดตั้งกับยางรถยนต์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารยาง และได้ส่งออกไปจำหน่ายในหลายๆ ประเทศ เช่น มาเลเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็นต้น
  • นอกจาก RFID บริษัทฯ ยังได้พัฒนาต่อเนื่องในอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมารองรับระบบ RFID  เช่น เครื่องอ่านพกพาที่ใช้สำหรับอ่าน RFID หน้างาน  รวมถึงสถานนีตรวจอ่าน RFID ในขณะที่รถวิ่งผ่านเข้าสถานี
 
  • ปี 2550 นำระบบ RFID มาพัฒนาในกระบวนการผลิตยางอัดดอก ซึ่งเป็นรายแรกในภูมิภาคที่นำเอาระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับ RFID เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตยางอัดดอก
  • ปี 2551 พัฒนาระบบบริหารลมยาง PERFEK PRESSURE ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน พร้อมทั้งได้รับคำชมเชยจากศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ  ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับผลคืนทุนเร็วและคุ้มที่สุด
  • ได้รับคำชมเชยพร้อมรางวัลจากผู้ผลิตดอกยางและวัตถุดิบ ให้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสูงและมีการพัฒนาอย่างจริงจัง
  • ปี 2552 ได้รับความไว้วางใจจาก BELSHINA โดยแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายยางอย่างเป็นทางการ และได้เริ่มบุกเบิกตลาดยาง OTR ที่ใช้ในกิจการเหมืองจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
  • ปี 2554 ได้รับความไว้วางใจจาก CONTINENTAL โดยแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  ซึ่งได้ทำยอดขายสูงสุดอย่างสม่ำเสมอมาจนปัจจุบัน
 
  • ปี 2557 ได้ก่อสร้างศูนย์บริการยางครบวงจร ContiTruckServiceCenter  ณ ถนนบาสพาส จังหวัดชลบุรี พร้อมดูแลและบริหารยางให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่
 
 
 
  • ปี 2560 ได้สร้าง Eurotyre Shop ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์บริการรถยางยนต์ Continental Shop แห่งแรกในประเทศไทย