0
ผลิตภัณฑ์

 

อัดดอกยาง

1.INITIAL INSPECTION   & SHEAROGRAPHY
 
 INITIAL INSPECTION
 
ขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิต
โดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ
                1. ท้องยาง ( INNER LINER )
                2. ขอบยาง ( BEAD )
                3. แก้มยาง ( SIDEWALL )
                4. หน้ายาง ( CROWN )
Shrarography
 
ขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง โดยเครื่อง Shearography  เพื่อดูว่ามีการแยกขั้นของโครงยางหรือไม่ โดยจะทำการตรวจเฉพาะบริเวณหน้ายาง เมื่อมีการแยกชั้น เครื่องจะแสดงออกมาให้เห็นในรายงาน
 


 
2.BUFFING 

BUFFING
โครงยางที่ผ่านการตรวจสอบจะนำมาขูดหน้ายางเดิมออก เพื่อควบคุมรูปทรงของหน้ายาง ความหนาของยางที่เหลือ และความหยาบของผิวหน้ายาง  โดยจะเหลือเนื้อยางเดิมเหนือชั้นลวดประมาณ 2 ม.ม.

 
3.SKIVING 
SKIVING 
เป็นขั้นตอนตกแต่งผิวในส่วนที่ขูดผิวไม่ได้ และตกแต่งผิวของบาดแผลที่มีบนโครงยาง  โดยจะเปิดแผลเป็นรูปแอ่งกระทะ ถ้าลวดแตกและเป็นสนิมจะทำการงัดและตัดลวดออก
 
 
4.REPAIRING 
REPAIRING 
เป็นขั้นตอนในการซ่อมบาดแผลที่เกิดบนโครงยาง โดยซ่อมตามมาตรฐาน เพื่อให้โครงยางสามารถคงสภาพและใช้งานได้เหมือนยางใหม่ 
 
 
5.CEMENTING  
CEMENTING 
เมื่อซ่อมแผลเสร็จแล้วจะนำโครงยางมาทำความสะอาดและพ่นซิเมนต์ ให้ทั่วทั้งผิวหน้ายาง
 
 
6.FILLING 
FILLING 
หลังจากที่นั่นประมาณ 15 นาที  จะนำโครงยางมาเติมเนื้อยางลงบนแผลเพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับติดดอกยาง
 
 
7.BUILDING 
BUILDING
หลังจากเติมเนื้อยางลงบนแผลเสร็จแล้วจะนำโครงยางมาติดดอกยาง  โดยในขั้นตอนแรกจะติดกาวแผ่นบริเวณขอบยางทั้งสองด้านก่อนจากนั้น  จึงติดกาวแผ่นในบริเวณของหน้ายางและติดดอกยางเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 
 
8.ENVELOPE  AND  RIMING 
ENVELOPE & RIM
หลังจากติดหน้ายางแล้วจะนำโครงยางมาใส่ Envelopeและประกอบกระทะล้อ หรือใส่  inner envelope  เพื่อเตรียมยางเข้าอบ
 
 
9.CURING 
CURING
เมื่อเตรียมยางเสร็จแล้วจากนั้นจะลำเลียงยางเข้าเต้าอบ  ในการอบยางจะใช้อุณหภูมิ  115 องศาเซลเซียส   และให้เวลาอบ  3.00  ชั่วโมง
 
 
10.FINALINSPECTION 
FINAL INSPECTION 
โครงยางที่เสร็จแล้วจะต้องนำมาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง   เพื่อให้แน่ใจว่าโครงยางที่อัดดอกมีความสวยงาม และการติดของหน้ายางสมบูรณ์  ก่อนจะนำส่งลูกค้าต่อไป
 
 
11.PRESSURE TEST
Pressure Test
โครงยางที่เสร็จแล้วจะต้องนำมาตรวจสอบคุณภาพ
ในขั้นตอน Final Inspection แล้ว  ต้องทำการทดสอบ pressure test ด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงยางยังสามารถใช้งานได้ตามสภาวะการทำงานปกติ