0
ผลิตภัณฑ์

 

งานสัมนาเปิด โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

2016-09-05 07:56:47 ใน สาระน่ารู้ » 0 983 บริษัทยูโรไทร์จำกัด เข้าร่วมนำเสนอเทคโนโลยี  ในงานสัมนาเปิด  โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

           
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดงานสัมมนาเปิด โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน โดยบริษัทยูโรไทร์ จำกัด ได้รับเชิญจากทางสถาบันพลังงานฯ ให้นำเสนอเทคโนโลยี CPC หรือ Conti Pressure Check ซึ่งเป็นนวัตกรรมเซ็นเซอร์ในยางรถบรรทุก สำหรับติดตามแรงดันลมและอุณภูมิลมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันลมยางต่ำ ป้องกันการใช้งานขณะยางแบน รวมทั้งป้องกันยางระเบิดที่เกิดจากแรงดันลมยางผิดปกติได้อีกด้วย และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้ก็คือ สามารถใช้ยางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของอายุยาง ปกป้องโครงยาวให้สมบูรณ์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการบริการและการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับความดันลมยางให้น้อยลง เพิ่มความเชื่อมั่นในการขับขี่และช่วยลดปัญหาการเกิด breakdowns อันเนื่องมาจากปัญหาของยาง และเพิ่มศักยภาพของโครงยางเพื่อให้หล่อดอกยางได้อีกด้วย เมื่อวันพหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ต กรุงเทพฯ